AVTAL GÄLLANDE VÅRA BILDER

När en fotografering gjorts på uppdrag av köparen har denne fri användarrätt på obegränsad tid av anskaffade bilder, i all typ av media. Vid exponering utanför Sverige vid större printkampanjer, tillkommer ett påslag à 30 % av bildens ursprungliga inköpspris.

 

Även bilder från bildbanken omfattas av fri användarrätt på obegränsad tid. I detta fall äger SangheimPhoto dock rätten att sälja samma bild till andra kunder.

 

Upphovsrätten till ett fotografi ligger alltid hos fotografen.